SCOALA NR. 87 MIHAI BOTEZ

ROMANIA

Documentele din arhivă indică anul 1964 ca fiind anul  înfiinţării şcolii. Şcoala Generala nr. 87 (cum era numită la inaugurare) a fost înzestrată cu dotări moderne pentru acele vremuri (24 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 ateliere, centrala proprie de încălzire pe gaze). Şcoala şi-a deschis porţile pentru 620 de elevi repartizati in 16 clase: 8 la ciclul primar şi 8 la gimnaziu.

Începând din anul 1970 si până in anul 1972, in acelasi local si-a desfăşurat activitatea si Liceul energetic, care în anul 1972 s-a mutat într-un sediu nou. In anul 1978, centrala proprie de încălzire pe gaze se desfiinţează, şcoala fiind racordată la sistemul de termoficare.

Prin construirea blocurilor de locuinţe, populaţia şcolară creşte, ceea ce face ca în anul 1984 în şcoală să înveţe – cifra record – 4260 de elevi, repartizaţi în 112 clase, la care predau peste 150 cadre didactice (învăţători, profesori, maiştri-instructori). In aceste condiţii, sediul principal al şcolii a fost suplimentat cu noi locaţii, la Gradiniţa nr. 64 (str. Râmnicu Sărat nr. 1) şi la Liceul teoretic “Decebal”.

Începând din anul 2003, şcoala poarta numele matematicianului Mihai Botez.

Cine a fost Mihai Botez?

            Mihai Horia Botez (19401995) a fost matematician, diplomat și disident anti-comunist român, ajuns după Revoluția din 1989 ambasador al României la O.N.U. și în Statele Unite ale Americii.

Absolvent al Facultății de Matematică din București, unde a fost student al lui Octav Onicescu, Mihai Botez a lucrat mai întâi ca matematician cercetător, profesor asociat la catedra de cibernetică economică, statistici și cercetare din ASE și apoi ca lector și profesor la Facultatea de Matematică, catedra de Statistică și Calculul Probabilităților.

                În 1967 a fost numit director al Centrului de Cercetări Prospective. Și-a susținut teza de doctorat la vârsta de 26 de ani la Centrul de Statistică Matematică al Academiei Române, sub îndrumarea profesorului Gheorghe Mihoc.Între 1974- 1977 a fost directorul Centrului Internațional de Metodologie a Studiului asupra Viitorului și Dezvoltării.În 1976 petrece câteva luni ca invitat al Woodrow Wilson International Center for Scholars.În 1977 și-a pierdut posturile de director și cadru universitar din cauza exprimării disidenței față de regimul lui Nicolae Ceaușescu.În 1979 redactează un „Memoriu al intelectualilor români” care este citit la Radio Europa Libera și publicat în revista franceză „La Nouvelle Alternative”.  A primit azil politic în 1988 în SUA, unde se afla cu o bursă, după care a lucrat la o serie de instituții academice: Stanford University, Indiana University, Woodrow Wilson International Center for Scholars (septembrie-octombrei 1988).

                După Revoluția din 1989, a fost ambasador al României la O.N.U. (1992-1994) și în Statele Unite ale Americii (1994).

De ce “Mihai Botez”?

Pentru ca elevii sa fie inspiraţi de:

– setea de cunoaştere a savantului Mihai Botez;

– curajul disidentului Mihai Botez;

– optimismul şi clarviziunea futurologului Mihai Botez;

– distincţia şi eleganta diplomatului Mihai Botez;

– farmecul, modestia şi imensa căldură sufletească a omului Mihai Botez ;

Este important ca generaţiile acestei şcoli să se succeadă peste ani trecându-şi, asemeni alergătorilor de cursă lungă, din mână în mână, din suflet în suflet, torţa spiritului viu al celui care a fost Mihai Botez.

Şcoala Gimnazială “Mihai Botez” Bucureşti  este situată în cartierul Vitan, sector 3, în apropierea magazinului „Real”.

            Instituţia noastră oferă programe educaţionale elevilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. Elevii urmează Curriculum Naţional, dar pot alege şi discipline opţionale dintr-o gamă foarte variată de cursuri oferite în cadrul curriculum-ului la dispoziţia şcolii, ca de exemplu: limba engleză începând cu clasa I, studierea limbii engleze în regim intensiv (începând cu clasa a V-a), cursuri TIC, protecţia mediului, cunoaşterea ţărilor europene, dezvoltarea personală, leadership sau antreprenoriat. Pe lângă disciplinele din planul-cadru, elevii noştri au posibilitatea să-şi dezvolte deprinderile sociale şi inteligenţa emoţională prin ateliere de creaţie, precum: atelierul de teatru, clubul de street-dance, clubul de lectură, corul şcolii, formaţia de dansuri populare. Considerând că perioda petrecută în şcoala generală este foarte importantă pentru dezvoltarea personalităţii copilului şi adolescentului, încurajam copiii să participe la o mulţime de activităţi extraşcoalare, împreună cu profesorii şi uneori şi cu părinţii lor, precum: serbări şcolare, cluburi, întreceri sportive, tabere de vacanţă, excursii, concursuri pe diverse teme etc. În prezent, elevii şi cadrele didactice sunt implicaţi într-un nr. de 17 proiecte, din care 5 internaţionale şi 10 acorduri de colaborare cu diverse instituţii din comunitate, precum: Biserica, Jandarmeria, Poliţia, Consiliul Local al Sectorului 3, ONG-uri care activează în domeniul educaţional, Televiziunea Copiilor, instituţii de învăţământ similare/licee din Bucureşti şi din alte regiuni ale ţării etc.

In şcoală acordăm o mare importanţă dimensiunii europene, pe care am dezvoltat-o prin: derularea de proiecte internaţionale (Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul Sectorial Comenius Parteneriate multilaterale “Discover Europe through Story”; Parteneriat multilateral Comenius  „Our home of our rights”; Programul Youth in Action,  proiectul “Mirror, mirror on the wall”; Parteneriat Comenius Regio „City as a learning place – where learning is an adventure”; Programul Internaţional MOVE, Terre des hommes România, U.E.F.A., Programul internaţional „Productive Learning”, Institutul de Învăţare Productivă din Europa, Berlin; Programul „Europenan Studies”, iniţiat de Ministerul Educaţiei din Irlanda; programul Consiliului Europei „Prevenirea violenţei în mediul şcolar”; proiectul Centrului European de Limbi Moderne de la Graz „Assessment of young learners literacy linked to the Common European Framework of References for Languages”; proiectul „la Météo des enfants du monde”; mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programelor LLP (29 participari), mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului „Pestalozzi” al Consiliului Europei (3 granturi), programe ale Centrului European de Limbi Moderne de la Graz (un cadru didactic participanti), participarea unui elev la Conferinţa Internaţională a Şcolilor de învăţare Productivă, Berlin, 2010 – în cadrul Programului „Youth in Action”, un cadru didactic formator al Comisiei Europene pentru cursul Comenius-Grundtvid „Helping Students Develop life skills to fit In the European Lifelong Learning environment”, un cadru didactic formator al Consiliului Europei pentru cursul „Preventing violence in schools”.

Pentru că mulţi elevi fac parte din familii cu posibilităţi materiale reduse, din anul şcolar 2008-2009 funcţionează Centrul de Zi “Mihai Botez” în regim de semiinternat, care oferă gratis acestei categorii de elevi următoarele servicii: masa de prânz, pregătirea lecţiilor sub supravegherea unui pedagog, program de petrecere a timpului liber, iniţiere în folosirea calculatorului, suport psihologic pentru copii şi părinţi, consiliere juridică, ajutor material (rechizite, îmbrăcăminte, alimente).

Pentru elevii supuşi altor factori de risc: orfani, copii proveniţi din familii monoparentale (deces, abandon, divorţ), copii ai căror părinţi au plecat  la muncă în  străinătate, elevi cu nevoi educaţionale speciale, copii institutionalizaţi, oferim programe educaţionale adaptate nevoilor specifice fiecărei categorii, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 3 şi diverse ONG-uri, ca, de exemplu organizaţiile „Salvaţi copiii” şi „Fundaţia pentru Ocrotirea Familiei şi Copilului”.

Elevii participă la viaţa şcolii, fiind implicaţi în foarte multe proiecte educaţionale, unele la nivel internaţional, care le stimulează iniţiativa, încrederea în ei înşişi, creativitatea şi motivaţia de a cunoaşte.

Pornind de la ideea ca „omul sfinteşte locul”, am ales ca motto pentru instituţia noastră afirmaţia Regelui Ferdinand “ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”  iar viziunea o exprimăm prin cuvintele Europei  „TO  KNOW”, „TO DO”,  „TO BE”, „TO  LIVE  IN COMMUNITY”  („SĂ ŞTII”, „ SĂ FACI”, „SĂ FII”, „SĂ TRAIESTI ÎN  COMUNITATE”).

            FOSTI ELEVI AI ŞCOLII cu care ne mândrim:

            –  Ionescu Cătălina (Jojo), actriţă;

–  Victor Vlas, actor si prezentator T.V.;

            –  Cernicanu Alexandru, profesor universitar S.U.A.

            –  Moraru Cristina, studentă la Westminster University – UK;

            –  Teşileanu Tiberiu, profesor universitar S.U.A.;

–   Neagoe Luciana, absolventă a Aarhus University, Danemarca, MA International Studies, lucrează

în prezent la O.N.U.;

–   Popa Alin Bogdan, olimpic naţional matematică şi chimie;

–   Vasile Eduard Alexandru, membru al Clubului de excelenţă al Fundaţiei “Dan  Voiculescu”.

            Prin activităţile şi performanţele obţinute în ultimii ani (procente ridicate de promovabilitate,  admiterea unui nr. mare de elevi la licee de prestigiu din capitală, numeroase premii şi mentiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare, implicarea în foarte multe proiecte internaţionale, nr. mare de  profesori cu gradaţii de merit, numeroase participări ale cadrelor  didactice la seminarii si simpozioane internaţionale, burse de studii în străinătate ale profesorilor, mobilităţi ale elevlior, deplasari în străinatate in cadrul proeictelor europene ale elevlior), Şcoala Gimnazială “Mihai Botez” a realizat salturi importante în topul şcolilor bucureştene.

ROMANIAN

Anunțuri